Justiina Serafia Vaismaa ja Matti Hurrin yhteinen taival Kyrönjokilaaksossa

Justiina Serafia syntyi 1. 5. 1865 Isonkyrön Vaismaan taloon. Hän syntyi lapsista neljäntenä ja tytöistä toisena. Mitä tarkalleen S e r a f i a n elämässä syntymän jälkeen tapahtui, on dokumenttien valossa hämärän peitossa. Todennäköisesti hän on elellyt normaalia talon tyttären elämää V a i s m a a n kartanolla.

Tuohon aikaan perheen tyttöjen melkeinpä ainut tie yhteiskunnalliseen asemaan oli löytää itselleen aviomies, jonka kautta elämä järjestyi. Matti Hurri ilmestyy S e r a f i a n elämään jossain vaiheessa nuoruutta. Onko Matti tavannut Serafian jo Hurrina vai vasta Sariona ei ole tiedossa.

M a t t i on syntynyt alempana Kyrönjokivarressa sijaitsevalla Palhojaisten kylällä H u r r i n talossa 9.9.1865, joten he olivat hyvin saman ikäisiä Fiiun kanssa, kuten Sofiaa kutsuttiin.

Nimi S a r i o tulee esille ensimmäisen kerran vuonna 1881. Nimenmuutoksen historia ei ole tiedossa – tuohon aikaan vaihdettiin varsinkin ruotsalaisia nimiä suomalaisiksi.

Kyllähän tuo Hurri- nimikin aika vahvasti viittaa ruotsalaisuuteen!

M a t i l l e lienee tullut kodin perintönä pyrkyä, halua ja nostetta suuntautua opintielle.

Niinpä M a t t i pyrkii ja pääsee Vaasan yksityiseen lukioon ja suorittaa ylioppiastutkinnon 13.10 1888. Samasta lyseosta kuin Kaarlo Waismaa 8.6.1890, joten he ovat olleet opiskelijatovereita ja varmaan tunteneet toisensa hyvin. Onko Matti tämän ystävyyden kautta tutustunut ja ihastunut Serafiaankin, kukapa tietää.

Matille ei pelkkä ylioppilastutkinto riitä- hän kirjoittautuu Keisarilliseen yliopistoon Helsinkiin ja suorittaa kameraalitutkinnon 31.05 1890. Tämä talous- ja hallintolainsäädännön tuntemusta korostavasta alempi oikeustutkinto oli mahdollinen vuosina 1971-1894 ja oikeutti moniin hallintovirkoihin. Tutkinto avaa M a t i l l e virkauran alkupisteen.

Matti ja Serafia menevät naimisiin 1890 ja heille syntyvät lapset:

Arvi Onni 7.6 1891 Isossakyrössä
Seere Maria 6.5 1894 Vaasassa
Markku Samuli 15.4 1896 Vaasassa
Martta 1.4 1898 Vaasassa
Ruth Ester 3.5 1900 Vaasassa
Eino 20.10 1907 ja kuolee vain kaksivuotiaana 25.10 1907

Matti otetaan kopistiksi Vaasan lääninhallitukseen 1890, ylimääräiseksi kanslistiksi 1890, nimitetään kanslistiksi 1890, määrätään suomenkielen kääntäjäksi 1894, nimitetään anomusasian registraattoriksi eli kirjaajaksi 1899. Virkakieli on ollut ruotsi, jota Matin on täytynyt osata jokseenkin täydellisesti.

Matti nimitetään K o r s h o l m a n k r u u n u n v o u d i n virkaan 07.02. 1905. Kruununvouti oli Suomessa valtion virkamies, joka toimi kihlakunnan ylimpänä poliisiviranomaisena. Hän oli myös kihlakuntansa ylin virallinen syyttäjä,. Lisäksi hän toimi täytäntöönpanoviranomaisena. Kruununvoutien johtosääntö säädettiin 1898 ja virat lakkautettiin vuoden 1945 alussa.

Tätä virkaa hän hoitaa vuoteen 1922, jolloin hän pyynnöstä saa eron?

Eikä tässä kaikki. Matin muut riennot.

Matti ostaa Pohjalaisessa 23.08.1897 olleen ilmoituksen mukaan kauppias A n j u l i n konkurssipesältä V a a s a n V i r v o i t u s j u o m a t e h t a a n. (kuva etiketti).

Matin aikana tehtaan vuosituotanto nousee 105134 pulloon vuodessa.

Voimme vieläkin kuulla kuinka tehtaan puhelin n:o 57 soi ja luurin nostaa (aikalaiskertomus) Arvi 7v. ”V a a s a v i r v o i t t t a a p u h e l i m e ss a F i i u n p o i k a”.

Kaikki loppuu aikanaan – Teollisuushallitus saa tiedon tehtaan lakkauttamisesta 13.05.1908.

Maistraatti saa ilmoituksen paperi, kirja ja lasten leikkikalukaupan avaamisesta 19.06.1900.

Tuon liikkeen toiminnasta ei ole tarkempia tietoja. Muutamia valokuvallisia postikortteja, joissa on M Sarion nimi, on säilynyt.

Matti osallistui koulutuksensa ja asemansa vuoksi moniin yhteiskunnallisiin toimiin. Kansallinen herääminen ja Suomen valtiollinen asema ovat olleet lähellä hänen sydäntään. Hän lienee saanut tukea Serafialta kotinsa vahvan perinnön vaikutuksesta näissä pyrkimyksissä. Vuonna 1907 Matti oli perustamassa Vaasan suomalaista Säästöpankkia. Pankin historiikissa todetaan, että aloite pankin perustamiseksi tuli nimenomaan suomalaisuusliikkeeltä. Vaasan läänin kuvernööri vahvisti pankin säännöt 15. elokuuta 1907. Tämän jälkeen perustajat kokoontuivat 16. syyskuuta valitsemaan pankille isännistöä, johon Matti Sario tuli valituksi yhtenä jäsenenä.

Miten tämä kokonaisuus on pysynyt ”hanskassa”, voidaan epäillä joidenkin osien kärsineen.

Vuonna 1915 aviopuolisot täyttivät 50 vuotta ja viettivät samalla hopeahääpäivää, kun avioliiton solmimisesta oli kulunut 25 vuotta. Komeasta juhlinnasta päätellen aviopuolisot ovat arvostaneet toisiaan ja Fiiu on ollut Matille merkittävä tuki, jonka kanssa on ollut hyvä keskustella erilaisista ratkaisuista yhteiseen elämään liittyen. Lapsia oli elossa viisi, kun nuorin lapsi Eino oli kuollut ihan pienenä 1909. Vajaat pari vuotta tuon juhlan jälkeen Serafia Justiina Israelin tytär kuolee 17.3.1917 51-vuotiaana. Toukokuussa samana vuonna hän olisi täyttänyt vasta 52 vuotta. Nuorin lapsi Ruth täytti äitinsä kuoleman aikoihin 17.

Matti meni uusiin naimisiin perhetuttunsa Matti Nissisen lesken B e r t h a n kanssa.

Muun perheen sisäisen kirjeenvaihdon perusteella voidaan päätellä, ettei avioliitto ole järin hyväksytty.

Matti sairastaa diabetesta ja on ensimmäisiä Suomessa insuliinilla hoidettuja potilaita.

Matti kuolee 0311 1931 Helsingissä Diakonissalaitoksella.

Leskelle ja perikunnalle jää isohko talo osoitteessa Pitkäkatu 17. Tämä talo toiminut perheen pitkäaikaisena kotina ja virkatalona. (kuva)

Mitä on jäljellä – talon perustuskivet osoitteessa Pitkäkatu 17 ja Sarion sukuhauta vanhalla hautausmaalla.

Pitkäkatu 17, Vaasa